Енергетичний аудит промислових підприємств

Енергоаудит промислового підприємства є одним з ефективних інструментів економії ресурсів та першим кроком на шляху підвищення рентабельності виробництва за рахунок зниження енерговитрат на одиницю продукції.

Так енергоаудит будівель цехів, складів та інших промислових приміщень, які мають велику площу та висоту поверхів, дозволяє визначити порядок заходів щодо зниження споживання електричної та теплової енергії.

Сучасне обладнання та величезний досвід фахівців компанії, дозволяє точно визначити місця найбільшого витоку тепла, на які необхідно звернути увагу в першу чергу. Таким чином, витрати знижуються до можливого мінімуму. Також ми рекомендуємо виконувати енергоаудит будівель промислового призначення в процесі вибору інженерних систем будівель. Параметри, отримані в результаті енергоаудиту будівлі, будуть використовуватися не тільки на попередніх етапах, але і під час розробки проекту відповідної системи.


Результати енергоаудиту технологій виробництва  дозволяють визначити оптимальні інженерного рішення, а також враховуються при прийнятті конструкторських рішень. При цьому до уваги беруться такі фактори як вартість експлуатації, термін окупності та питоме енергоспоживання на одиницю продукції.

Енергоаудит підприємства включає:

Збір вихідних даних;

Аналіз фінансових та технічних показників;

Складання балансів споживання та розподілу енергії;

Виявлення нераціональних втрат;

Розробка енергозберігаючих заходів;

Техніко-економічне обґрунтування запропонованих заходів;

Звіт з енергетичного аудиту;

Презентація результатів роботи замовнику.

Енергетичний аудит у сфері теплопостачання

Енергоаудит системи теплопостачання дозволяє оцінити ефективність роботи кожної технологічної ланки (генерації, транспортування та розподілу теплової енергії) та розробити план заходів з підвищення енергоефективності.

Енергетичний аудит у сфері теплопостачання включає:

Енергетичний аудит систем теплопостачання

Енергетичний аудит котелень, центральних теплових пунктів, теплових мереж

Перевірка ефективності роботи насосного обладнання

Розроблення енерго- та екологоефективних схем централізованого теплопостачання

Техніко-економічне обґрунтування проектів

Проведення інструментальних вимірювань

Консультації з питань ефективності енергоспоживання в системах теплопостачання

 

При проведенні енергоаудиту наші спеціалісти  застосовують спеціалізовані сучасні вимірювальні прилади за допомогою яких можна робити виміри практично всіх технологічних ланок об’єкту та теплових мереж.

 

Енергетичний аудит у сфері водопостачання включає

Енергетичний аудит водопровідно-каналізаційних господарств

Розрахунок водного балансу підприємства

Розроблення оптимізованих схем водопостачання та водовідведення

Перевірка ефективності роботи насосного обладнання

Визначення норм витрат паливно-енергетичних ресурсів по наданню послуг з водопостачання та водовідведення

Консультації з питань ефективності енергоспоживання в системах водопостачання

Техніко-економічне обґрунтування проектів