Енергоаудит та Сертифікація

Енергоаудит (енергетичний аудит)

Добровільне енергетичне обстеження, що проводиться за ініціативою споживача паливно-енергетичних ресурсів

Енергетичне обстеження – обстеження споживачів паливно-енергетичних ресурсів з метою встановлення ефективності використання ними паливно-енергетичних ресурсів і вироблення економічно обґрунтованих заходів по зниженню витрат на паливо- і енергозабезпеченні.

 

Мета проведення енергоаудиту

Визначення способів підвищення енергоефективності підприємства, будівлі, тепломережі чи водоканалу.

 

Енергоаудит житлових будівель

В рамках енергоаудиту будинків компанія ТОВ «ЕСКО Україна» надає послуги з проведення енергоаудиту будівель будь-якого призначення.

Ми проводимо енергоаудит як  для вже експлуатуючих будівель, так і для будівель, що здаються в експлуатацію після ремонту та реконструкції, або для новобудов.

Найбільш актуальним питанням для співвласників багатоквартирних будівель є створення комфортних умов та скорочення енергоспоживання.

 

Енергоаудит громадських будівель

До громадських будівель належать споруди, призначені для розміщен­ня установ та підприємств соціального, побутового, культурно­го та іншого призначення. До них відносяться: установи охорони здоров'я, фізичної культури і соціаль­ного забезпечення; освітні установи; проектні та наукові організації; установи та організації управління, офіси; громадські, партійні, добровільні неурядові організації

При проведенні енергоаудиту будівлі громадського призначення основна увага приділяється огороджувальним конструкціям та інженерним системам.

Для проведенні енергетичного аудиту ТОВ «ЕСКО Україна» використовує парк сучасного обладнання.

 

Стандартне технічне завдання на енергоаудит будівлі будь-якого призначення

1.1 Збір даних про огороджувальні конструкції, інженерні мережі та режими роботи будівель.

1.2. Збір даних про споживання енергетичних ресурсів та фактичні параметри мікроклімату.

1.3. Побудова енергетичного балансу для фактичного та базового сценаріїв.

1.4. Аналіз потенціалу зниження затрат на енергоспоживання.

1.5. Техніко-економічний розрахунок ефективності впровадження заходів.

1.6. Аналіз потенційних джерел фінансування заходів.

1.7. Виконання термографічної зйомки.

1.8. Підготовка енергетичного сертифікату будівлі.

1.9. Підготовка звіту з енергетичного обстеження.

 

Сертифікація енергетичної ефективності

В компанії ЕСКО Україна працює команда атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем.

Згідно закону України «Про енергетичну ефективність будівель» запроваджує обов’язкову сертифікацію енергетичної ефективності з 01 липня 2019 року.

 

Сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою для:

1) об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

2) будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;

3) будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);

4) будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

 

Сертифікацію енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель має право здійснювати виключно атестований енергоаудитор та атестований фахівець з обстеження інженерних систем.