АСЕМ

Це програмно-апаратний комплекс, що дозволяє бізнесу збільшити прибуток за рахунок зниження його енергоємності, бюджету міста, області, підприємства зекономити за рахунок зменшення енерговитрат, а власникам житла на зменшенні комунальних платежів

 

Структура АСЕМ

 

Можливості

 

Побудова системи енергоменеджменту

 

Коли досягнута прозорість споживання, енергоменеджер може точно оцінити потенціал економії по окремих об'єктах і підприємству (місту, області) в цілому, а також визначити методологію поліпшення показників. В першу чергу застосовуються організаційні заходи, які не потребують суттєвих фінансових вкладень.

 

Широкі можливості аналізу статистичних даних з усіх вузлів обліку

 

По-перше, з урахуванням отриманих даних керівництво може прийняти рішення про зміну тарифного плану. На основі нової інформації можна згладити піки споживання, скорегувавши години роботи окремого високонавантаженого обладнання. По-друге, порівняння даних, отриманих з різних філіям та підрозділам, дозволяє виявити приховані втрати.

 

Оцінка енергоефективності на основі аналізу статистики.

 

Наявність інформації про енергоспоживання з розбивкою по годинах і по видам обладнання дозволяє проаналізувати і якісно змінити ситуацію, як в окремих об’єктах і підприємстві (місті, області) в цілому. А надходження даних в режимі онлайн дає можливість оперативно реагувати та вносити корективи, запобігаючи масштабні втрати.

 

Налаштування оптимальних режимів роботи обладнання.

 

АСЕМ об'єднує всі системи, встановлені на об'єкті в одну, забезпечує прозорість енергоспоживання на рівні всієї мережі, відкриваючи доступ до даних по всіх філіях. Важливо, що налаштування системи дозволяють враховувати специфіку діяльності тих чи інших фахівців компанії і видавати найбільш значущу саме для них інформацію.

 

Вигоди від впровадження

 

Зниження енерговитрат від 5 до 15%;

Точне прогнозування енерговитрат;

Широкий набір інструментів для планування та впровадження енергоефективних заходів в майбутньому;

Підтримка оптимального режиму інженерних систем і процесів без допомоги сторонніх енергосервісних компанії;

Термін окупності до 9 місяців.